Jäsenyys

Rovaniemen Palveluskoirakerhon jäsenyydestä on monenlaista hyötyä. Jäsenenä olet oikeutettu käyttämään Tassuvaaran koulutusaluetta,  hiihtämään koiran kanssa kerhon latuvuoroilla sekä osallistumaan kerhon järjestämiin koulutuksiin ja leireille. Lisäksi jäsenille järjestetään monenlaista tapahtumaa ympäri vuoden, muun muassa kotailtoja ja pikkujoulut.

Jäseneksi liittyminen

Jäsenmaksu koskee kalenterivuotta: 1.1. – 31.12.

Jäseneksi voivat liittyä hyvämaineiset henkilöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Jäsenet hyväksytään joko vuosi-, perhe- tai ainaisjäseneksi. Jäsen hyväksyy liittyessään yhdistyksen säännöt. Johtokunnan esityksestä voidaan yhdistyksen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille tahdotaan osoittaa erikoista kunnioitusta tai kiitollisuutta. Esitys tuodaan varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenillä on äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet kuin vuosi-, perhe- tai ainaisjäsenillä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksusta. (säännöt 3§)

Jäsenet suorittavat maaliskuun loppuun mennessä vuosimaksun, jonka suuruus määrätään edellisen vuoden syyskokouksessa. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisen jäsenmaksun, joka on kymmenkertainen vuosimaksun suuruuteen nähden. Henkilö, joka on 20 vuoden ajan keskeyttämättä ollut yhdistyksen vuosijäsenenä, siirtyy ainaisjäseneksi ilman lisämaksuja. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksusta. (säännöt 4§)

Eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroamisvuoden lopussa. (säännöt 5§)

Jäsenmaksun suuruus 2019:
Varsinainen jäsen 25 €
Perhejäsen 5 €
Ainaisjäsen 250 €
Liittymismaksu (varsinaiselle jäsenelle) 10 €
Pelastuskoirajaoston jäsenmaksu 15 €

Tulosta alempana oleva jäsenanomus ja täytä siihen tiedot huolellisesti.
Maksa jäsenmaksu kerhon tilille FI11 4600 0010 7132 00 viitenumerolla 20190
Huom! Liityttäessä jäseneksi on maksettava liittymismaksu ja varsinainen jäsenmaksu! esim. 25,00 € + 10,00 € = 35,00 €
Liitä maksukuitti jäsenanomuksen mukaan!

JÄSENEKSI HYVÄKSYTÄÄN VAIN MAKSUKUITIN TOIMITTANEET! Uusia jäseniä hyväksytään johtokunnan kokouksissa aina kun hakemuksia on saapunut. Johtokunnan kokousten päivämäärät näkyvät noin viikkoa ennen kokousta kalenterissa.

Lähetä anomus jäsensihteerille:
haukkuposti@gmail.com

Ohje: Täytä jäsenanomuskaavake, tallenna koneelle ja lähetä sähköisessä muodossa jäsensihteerin sähköpostiin.

Anomuksen voit jättää myös tulostettuna jollekin johtokunnan jäsenelle.

Jäsenanomuskaavake löytyy täältä